Welkom bij de Informatieman

De Informatieman is een informatie & communicatiemanager, met veel ervaring in de chemische Industrie en zzp-er sinds 2007. De Informatieman is een mensenmens, werkt graag met professionals uit allerlei landen, en culturen, zowel in het bedrijfsleven als met (lokale) overheden. Betrouwbaar, enthousiast met een personal touch. De informatieman is beschikbaar als projectleider voor projecten en evenementen, maar kan ook ingezet worden als interimmanager in organisaties, die veranderingsprocessen doormaken. Een verbinder pur sang. Centrummanager: de eerste centrummanager in kaasstad Gouda. Gouda werd Beste Binnenstad 2015-2017, Beste Evenementenstad en won nog een handvol andere titels. De Kinderburgemeester, het SuperCool Kidsfeest, de Kinderkaasmarkt en nog veel meer ontstond in die tijd.

Gouda750: Van 2019 één van de twee projectleiders van 750 jaar stadsrechten in Gouda750. Een geweldige feestperiode in 2022 met een kleine 175 projecten bracht de stad weer tot leven na de lastige covid-19 periode. In juni 2023 werd het project afgerond met de herplaatsing van bijna 40 Goudse Kaasboerinnen in de stad. Een route die te lopen en fietsen is met XPLRE Gouda app in de hand.

In Augustus 2023 startten gemeente Gouda en het COA, een uniek project. Een pilot onder de naam ‘Iedereen Doet Mee’, om de mogelijkheden voor nieuwkomers in de stad te vergroten en hen te betrekken bij de Goudse Samenleving. Van voetballen tot betaald werk. Onder de nieuwkomers bevindt zich een schat aan nog lang niet allemaal benutte talenten. Ook sinds augustus 2023 interimmanagement bij De Klup, een vrijetijdsbestedingsinstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voor meer informatie: LinkedIn